KILANGORO

Projekter

Indlæg

Foreningen

Partner organisation

Støttemuligheder

Bliv medlem / kontingent

Links

Login

Rejsedagbøger

Denne hjemmeside er tilegnet udviklingsprojekter i Kilombero, Ulanga og Morogoro distrikterne i Morogoro regionen i Tanzania.

Initiativet er taget af en kreds af tidligere frivillige i disse områder, hvoraf de fleste har haft tilknytning til det projekt, som nu kendes som Ifakara Woman Weavers Assosiation, IWWA. Der er i september 2003 dannet en støtteforening med udspring i denne kreds, men foreningen er åben for alle, som har interesse i at følge eller støtte udviklingen generelt eller specifikt i disse distrikter af Tanzania.

Hjemmesiden er et forum for information og diskussion af de aktiviteter, som kredsens medlemmer selv vælger at bringe/støtte. Ansvaret for indholdet vil således alene være den enkelte bidragyders. Ambitionen vil være at kunne bringe indlæg på både dansk, engelsk og kiswahili. Skulle der være læsere/medlemmer som vil påtage sig at oversætte indlæg, vil det således være meget velkomment.

Bidrag som ønskes bragt på hjemmesiden kan sendes til: info@kilangoro.dk

This website is dedicated development projects in the Kilombero, Ulanga and Morogoro districts of the Morogoro region in Tanzania. 

Former Danish development workers in the regions, of who most have been assosiated with the Ifakara Woman Weavers Assosiation, IWWA, took the initiative in 2003. The support group is open for everyone who takes special interest in the development of these districts of Tanzania, or simply wants to follow the general conditions in these districts of Tanzania. 

The homepage is a forum for information and discussion of the activities that the members them selves choose to focus on. The responsibility of the content is therefore that of the contributors alone. The ambition is to bring contributions in Danish, English and Kiswahili. Should any of our readers be capable of translating contributions it will therefore be most welcome! 

Contributions for the homepage can be send to info@kilangoro.dkFå de seneste nyheder fra området. Klik her!

Få de seneste nyheder fra Tanzania. Klik her!

Del denne side med dine venner på Facebook

Share On Facebook

PROJEKTER

Ifakara Community Group

ICG blev dannet i januar 2004, som en paraplyorganisation for flere foreninger i Ifakara. ICG's formål er at støtte og koordinere uviklingsprojekter i området - projekter der kan underbygge lokal udvikling og lokalt fællesskab. ICG er Kilangoros samarbejdspartner i Tanzania. Læs vedtægter og en præsentation af bestyrelsen.

Forhør hos: Elias

Ifakara Community Center (ICC)

Kilangoro har i samarbejde med sin lokale partner Ifakara Community Group opstartet et Kommunikationscenter i Ifakara. Kommunikationscentret ligger i hovedgaden og fungerer med internetcafé samt fotokopierings- og printerservice. Der udbyde computer- og enelskkurser og her kan man også søge forskellige informationer f.eks om HIV/AIDS.

Forhør hos: Poul og Gugga

Skolen for udviklingshæmmede i Idete

Skolen er en stor gevinst for landsbyen idete og omegn.
Skolebyggeriet, der startede i 2003, er nu færdigt, og skolen blev taget i brug i 2011,
trods manglende el-installation, tavler, stole og andet inventar. Penge til el og tavler er indsamlet og kan sendes i efteråret 2012.
Det der nu mangler er skoleborde og - bænke. 
Klik videre for at læse mere om projektet.

Projektet kan støttes ved at indbetale på - Merkur: reg. nr. 8401 konto nr. 1089459

Forhør hos: Jytte eller Karlotto

Ifakara Women Weavers Association

Væveprojektet i Ifakara er det oprindelige projekt, som førte til udsendelsen af danske frivillige til området. IWWA har butik og værksteder i Ifakara og i et par landsbyer. Der er ca. 50 aktive medlemmer af IWWA. Produkterne sælges lokalt, i Dar es Salaam. IWWA's produkter sælges også i Fair Trade butikker i Sverige og på Bornholm.

Forhør hos: Henning eller IWWA

Teknisk skole i Morogoro

Det er lykkedes Martina Chipindi at få anerkendt hendes væveværksted i Morogoro som en decideret håndværkeruddannelse.

Forhør hos: Henning eller Martina

Håndværkerskolen

Skolepenge er nu den væsentligste indtægtskilde for skolen, der tidligere i høj grad levede af at udføre håndværk i byen. Savværket er også en del af håndværkerskolen i Ifakara. Det er lykedes Axel Gomard at få doneret 8 savværksklinger, samt værktøj til skolen.

Se billederne  

Støtte til ældre og skolesøgende børn

ICG står for uddeling af hjælp til fattige ældre mennesker, som ikke får støtte andre steder fra. ICG støtter også forældreløse børn til at få uddannelse. Midlerne gives af en hollandsk organisation.

 

Hiv/Aids

Ifakara Community Group har gennem tiden uddannet mange Hiv/Aids oplysere, som nu bl.a. underviser på skoler i området.

Forhør hos: Elias

Nye projekter

Kilangoro undersøger muligheden for at opstrate nye projekter:

  • Etablering af egne lokaler i Ifakara
  • Traktorprojekt
  • Community Development projekt

INDLÆG

2017/11/20 Kilangoro nedlægges på ekstraordinær generalforsamling 5. december 2017.

En enig generalforsamling har d. 4/10 besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen:

Nedlæggelse af Kilangoro som forening (se iøvrigt referatet).

Hermed en invitation til ekstraordinær generalforsamling i Kilangoro den 5. december kl. 14.00 hos Agnes og Axel i Odense.
Tilmelding til Agnes Elbæk: agneselbaek@gmail.com senest den 1. december 2017.  
Ekstraordinær
GENERAL
FORSAMLING
2017/10/16 Invitation til Kilangoro's 15. generalforsamling d. 4/10-2017
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Referat af generalforsamling
GENERAL
FORSAMLING
2016/08/01 Invitation til Kilangoro's 14. generalforsamling d. 3/9-2016
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Referat af generalforsamling
GENERAL
FORSAMLING
2015/05/25
Invitation til Kilangoro's 13. generalforsamling d. 6/5-2015
Referat generalforsamling
GENERAL
FORSAMLING
2015/05/10 Kilangoro NYHEDSBREV Nr. 6 maj 2015 NYHEDSBREV
2015/02/15 Læs om projekt "BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA"
Ansøgning om økonomisk støtte til  BYGGERI AF ’COMMUNITY
CENTER’ I IFAKARA – TANZANIA. Fase 2/3 og 4.

PROJEKT

2014/11/14 Kilangoro NYHEDSBREV Nr. 5 november 2014 NYHEDSBREV
2014/10/06 Læs om projekt "BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA"
Kilangoro's ansøgning til Den Grønne Genbrugs Hal’s mandagsmøde. Klik her
ICG's budget for byggeriet. Klik her
SENESTE: ansøgningen til Den Grønne Genbrugs Hal’s mandagsmøde imødekommet! Nu har vi 50.000 kr at bygge for og  kommer godt igang!

PROJEKT

2014/10/04 Læs om: Økologisk bomuld til væverne i IWWA!
Læs om: Firmaet Rent Tøj, der starter projekt op hvor IWWA indgår!
PROJEKT
2014/08/31
Invitation til Kilangoro's 12. generalforsamling d. 28/9-2014
Referat generalforsamling
GENERAL
FORSAMLING
2014/08/02 Læs om Bente og Claus' seneste rejse til Ifakara! NYHEDSBREV
2014/03/16 Kilangoro NYHEDSBREV Nr. 4 marts 2014 NYHEDSBREV
2013/05/20
2013/07/06
2013/07/06
2013/07/06
Invitation til Kilangoro's 11. generalforsamling d. 1/6-2013
Bestyrelsens beretning 2012
Referat generalforsamling
Gældende vedtægter 
 GENERAL
FORSAMLING
2013/04/11 Kilangoro NYHEDSBREV Nr. 3 april 2013 NYHEDSBREV
2013/03/13 Læs om Jyttes seneste rejse til Ifakara! NYHEDSBREV
2013/01/12

Referat fra bestyrelsesmøde 12/01 2013

   BESTYRELSE
2012/10/14

Kilangoro NYHEDSBREV Nr. 2 oktober 2012

NYHEDSBREV
2012/08/26 Referat fra Kilangoro's 10. Generalforsamling  GENERAL
FORSAMLING
2012/08/25

Læs om projekt "Bydelsløft" i Katinduka, Ifakara

Kilangoro's projektbeskrivelse på bydelsløftprojekt i bydelen Katinduka i Ifakara. Klik her
Kilangoro's svar på CISU - Civilsamfund i Udvikling's afvisning af projektforslaget. Klik her

PROJEKT

2012/08/18

Invitation til Kilangoro's 10. Generalforsamling d. 26/8-2012

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2011-2012

 GENERAL
FORSAMLING
2012/03/10

Referat fra bestyrelsesmøde 10/03 2012

   BESTYRELSE
2011/12/28

Kilangoro NYHEDSBREV Nr. 1-december 2011

2011/11/12

Referat fra bestyrelsesmøde 12/11 2011

   BESTYRELSE
2011/08/28

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 28/8 2011                   

   BESTYRELSE
2011/07/03

Referat fra Kilangoro's 9. Generalforsamling

  GENERAL
FORSAMLING
2011/07/03

Bestyrelsens beretning 2010-2011

  GENERAL
FORSAMLING
2011/05/09

Invitation til Kilangoro's 9. Generalforsamling   

   GENERAL
FORSAMLING
2011/04/20

Læs Projektrådgivningens kommentarer til den afsluttende Ifakara Community Center projektrapport.

Klik her. 

Og læs Projektrådgivningens vurdering af de enkelte milepæle i projektet.

Klik her.

PROJEKT

2011/04/17

Referat fra bestyrelsesmøde 9. april 2011

   BESTYRELSE
2011/03/13

Besøg fra Ifakara

Elias Tengesa, som er manager på Ifakara Community Center i Ifakara kommer på besøg i Danmark i juli og august måned i år! 
Sig til hvis du gerne vil have besøg af ham, eller evt. vil bede ham deltage i et arrangement i dit område i nævnte periode.
Elias har selv udtrykt ønske om at besøge arbejdspladser indenfor undervisnings og sundhedssektoren, så hvis du har lyst til at ta' ham med på arbejde, må du også gerne sige til. 
Jeg vil så forsøge at planlægge og koordinere indslagene i hans besøg.

Godt forår til alle!

Skriv til: Henning

  
2011/01/16

Projektet med Ifakara Community Center blev afsluttet i sommeren 2010. Læs den afsluttende rapport her, Klik her

PROJEKT
2011/01/16

Revisionsrapport for Ifakara Community Center projektet

PROJEKT
2010/08/25

Referat fra generalforsamling 29. maj 2010

  GENERAL
FORSAMLING
2010/04/27

Bestyrelsens beretning 2009-2010

  GENERAL
FORSAMLING
2010/04/27

Invitation til den 8. Generalforsamling

Hvornår: lørdag den 29. maj  2010 kl. 13.00 – 17.00
Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C
Der bliver serveret en let frokost Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsberetning
4. Foreningens økonomi – godkendelse af regnskab og budget
5. Foreningens hjemmeside www.kilangoro.dk
6. Behandling af indkomne forslag
7. Nyt fra Kilangoros partnerorganisation Ifakara Community Group (ICG)
8. Ifakara Community Centre
9. Idete skolen
10. IWWA - Ifakara Vævekvinder
11. Fastlæggelse af kontingent
12. Fremtidige aktiviteter
13. Valg til bestyrelse og revisor. Henning, Christian og Gugga er på valg.
14. Eventuelt.

  GENERAL
FORSAMLING
2010/03/05

Statusrapport for Ifakara Community Center projektet

PROJEKT
2010/01/27

Referat fra bestyrelsesmøde 6. februar 2010

   BESTYRELSE
2009/11/21

Bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre og adresser under login

   BESTYRELSE
2009/11/21

Visitkort kan nu udskrives fra Foreningssiden

   
2009/11/14

Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2009

 BESTYRELSE
2009/10/03

Referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2009

 BESTYRELSE
2009/09/21

Maji Marefu spiller op

Legendarisk ngoma band fra Ifakara, kendt for at kunne spille 3 døgn i træk

Maji Marefu
2009/09/21

Ifakara film på YouTube

Film fra dagen i 2007 hvor ICG modtog Uhuru-faklen

Stichting Zonder Strijkstok - Ifakara, Tanzania 2007
2009/09/21

2. fase af Idete-skoleprojektet står klar

Se billeder og budgetopfølgning.

2009/09/21

Kilangoro på facebook

Så er Kilangoro kommet på facebook. 
Brug denne mulighed for at kommunikere og informere! 
Og lad dine venner se hvad du synes godt om.

2009/06/23

Referat fra generalforsamlingen i Odense 17. maj 2009

 
2009/05/15

Byggeriet af skole for udviklingshæmmede børn i Idete går ind i anden fase.

Se billeder og budgetopfølgning.

2009/05/15

Generalforsamling i Odense 17. maj 2009

Beretning 2008-2009

Invitation til generalforsamling i Odense 17. maj kl. 13.00.

 
2009/01/17

Idete Intellectually Impairment Unit får penge af JL fonden!

Vi har en rigtig glædelig meddelelse:
Til skolen for udviklingshæmmede børn i Idete, en landsby 30 km fra Ifakara, har JL fonden bevilget et beløb på 25.000 kr. 
Michael Lucas, som er lærer og primus motor for projektet, får nu den skole som han har ønsket længe.

Michael Lucas har i en periode arbejdet på Betlehem, en skole for udviklingshæmmede børn i Ifakara. På dette schweizisk støttede projekt, lærer børnene fagligt individuelt hvad der er muligt. Desuden lærer de at tage vare på sig selv, om egen hygiejne og at arbejde med dyrehold, landbrug og håndværk, således at de får flere ressourcer til glæde for dem selv og deres familier.

Det princip ønsker Michael Lucas at overføre til Idete. På denne hjemmeside ses de børn der allerede nu bliver undervist i projektet. Den lille skole, som er påbegyndt for et par år siden, er kommet op at stå for midler fra private, bl.a. indsamlet gennem Kilangoro. Nu har skolen nået vindueshøjde, men de 25.000 kr. giver mulighed for at komme et langt stykke videre og måske færdiggøre skolen.

2009/01/17

Ny bestyrelse for ICG

1. Elias Th. Tengesa, Manager
2. Serarine Ngokonjela, chair person
3. William Lyaheja, secretary
4. Lucian Fungo,(profesional)
5. Denis Njaila, Supplementary member (profesional in accounts)
6. Maajabu Mgoima, Chairperson of new project commitee ( experienced on project writing and proposal)
7. John Makunja, Supplementary member
8. Lucas Liombechi, ordinaary member
9. Godbole Arvind, Patron
 
2008/12/25

Plan of Action for Ifakara Community Group (ICG)

 
2008/12/25

Referat fra bestyrelsesmødet november 2008

 
2008/12/22

Læs Poul og Guggas beretning fra Ifakara oktober 2008

 
2008/09/10  

Referat fra generalforsamlingen 2008

 
2008/05/26  

Bestyrelsens beretning 2007 - 2008

 
2008/05/26

Indkaldelse til generalforsamling

 
 
2008/05/26

Kasserens besøgsrapport fra ICG, IWWA, Idete og Mehayo, marts 2008

 

 
2008/02/21

Ifakara Community Center projektet mangler penge.

Efter at projektet nu har været i gang i trekvart år må vi konstatere at vi har været for optimistiske i budgetlægningen af projektet. Der har været en del uforudsete udgifter i forbindelse med indklareringen af computerne i havnen i Dar Es Salaam og det har vist sig umuligt at kører med computerne uden aircondition. Samtidigt blev etableringen af internet og computerundervisningsdelen forsinket således at ICG egen indtjening ikke har kunnet bidrage til de løbende udgifter i en længere periode. Vi har derfor fra projektgruppens side ansøgt forskellige fonde om støtte til forskellige dele af projektet. Bl.a. til lærerløn og undervisningsudgifter i en kortere periode, samt til projektrevision.

Selvom vi nu har disse ansøgninger ude vil vi appellere til medlemmerne om at yde projektet støtte. Vi er stadigt overbeviste om at projektet er sundt og levedygtigt og mange grupper og enkeltpersoner bruger allerede huset dagligt. I marts måned rejser undertegnede derned for at hente billag m.v. hjem til revision.

Støttebidrag kan indsættes på: Merkurbank, reg. nr. 8401 konto nr. 1077678.

På forhånd tak.

 
2008/02/21   Ny støttemulighed:

IDETE INTELLECTUALLY IMPAIRMENT UNIT

På opfordring fra flere medlemmer er der nu oprettet en ny konto i Merkurbank som er målrettet arbejdet med udviklingshæmmede i Idete og omegn. Læs mere her Idete

Merkurbank
reg. nr. 8401 konto nr. 1089459

 
2007/10/13   Billeder fra Ifakara Community Center august 2007  
2007/09/12

Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet og vær up to date om foreningens arbejde.

 
2007/10/13   Referat fra generalforsamlingen 2007  
2007/07/30

Besøgsrapport, projektbesøg juni/juli 2007

Få en opdatering på projektet netop nu.
 
2007/05/30

Rejsedagbøger på Kilangoros hjemmeside

Læs de spændende beretninger fra området
 
2007/04/15   Generalforsamling

INVITATION TIL DEN 5. GENERALFORSAMLING

afholdes: - Søndag den 13. maj 2007 kl. 13.00 – 17.00 Sted: – Biografen Byens Lys i Fabrikken Christiania, Bådsmandsstræde 43, København.

 
2007/02/04   Forevisning af filmen "Ugali til Middag" i Byens Lys på Christiania søndag d. 18/2 kl. 20:00  
2007/02/04

Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet og vær up to date om foreningens arbejde.

 
 
2007/02/04

Ugali til middag

Hvordan ser en afrikansk hverdag ud?
På baggrund af dette spørgsmål har den debuterende filminstruktør Kristen Hofgaard Møller lavet en poetisk og humoristisk skildring af en dag i den tanzanianske by Ifakara. I dokumentarisk dogmestil kommer vi tæt på tre generationer i skikkelse af Steven, Elias og William, mens de bevæger sig omkring i deres landsby, på arbejdet, blandt familie og venner. Et sjældent og charmerende indblik i en afrikansk hverdag.

Bestil filmen Ugali til Middag.

Filmen koster 50 kr + forsendelse.

Film omtale

2007/01/21  Referat fra bestyrelsesmødet d. 20. januar 2006  
2007/01/31  Gjesing fritidsskole afholde koncert, film og debat arrangement til støtte for Skolen i Idete lørdag d. 3/2-07  
2007/01/13   Dagsorden til bestyrelsesmødet 20. januar 2007  
2006/11/26 Referat fra bestyrelsesmødet d. 26. november 2006  
2006/11/24

Kilangoro har fået bevilget 240.000 kr til Ifakara Community Center

 
2006/10/02   Monitoreringsskema for ICG-internetcafé  
2006/10/02   Læs projektbudgettet for Ifakara Community Center  
2006/10/02   Læs Kilangoro's ansøgning til Minipuljen om støtte til Ifakara Community Center  
2006/10/01  Årsregnskab 2005  
2006/08/07  Referat fra generalforsamlingen 2006  
2006/08/07  Vedtægtsændring, - nu 5 medlemmer i bestyrelsen  
2006/07/04  ICG har nu uddannet 22 Hiv/Aids undervisere  
2006/06/30  Læs Kilangoros årsberetning, aflagt ved generalforsamlingen d. 25/6  
2006/06/14  Kilangoro deltager igen i år på Fair Trade Festival  på Bornholm 1/7 til 31/7 2006  
2006/06/04

Støt Ifakara Communication Center!

Vi samler nu penge og hardware ind til ICG's Communication Center.

 
2006/05/20

Indkaldelse til generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes i Christiania 25. juni 2006 kl. 14.00 – 18.00

2006/02/22

Ifakara Community Group's nye hjemmeside

Se ICG's nye hjemmeside, som foreløbigt bliver hostet af Kilangoro.dk.

2006/01/31

Ifakara Community Group's nye vedtægter.

Dette er spændende læsning! Få en god indsigt i hvordan en foreningsdannelse i Tanzania former sig selv.

2006/01/25

Statusrapport fra skolen i Idete.

Skolelederen Lucas Michael Liombechi er for tiden udstationeret af Ministry for Education of Tanzania på den store institution Betlehem i Ifakara.
2006/01/21

K82.dk

Se billeder og læs en personlig beretning på fotograf Kristen Hofgård Møllers' hjemmeside.

2006/01/19

Læs en præsentation af Ifakara Community Group's bestyrelse.

ICG er Kilangoros sandsynlige samarbejdspartner i Ifakara området.
Læs en præsentation af bestyrelsen.

2006/01/15

Vil du deltage i debatten?

Bliv medlem og få adgang.
Skriv til henning.v.hansen@gmail.comfor at få dit login.

2005/10/08

Se Moyo wa Afrika

- en anderledes rejsedagbog
Om venskab og børnehjem i Ifakara.

2005/10/08

Referat fra generalforsamlingen

 

 

2005/09/03

Håndværkerskolen

Savklinger og er værktøj ankommet til håndværkerskolen i Ifakara, - se slideshow, afbryd med esc.

2005/07/06

Nyt link til slideshow om IWWA på nettet

2005/06/29

Ny folder fra Kilangoro

2005/06/29 Kilangoro deltager i stort Afrika støttearrangement på Bornholm 20/6 til 5/8 2005
2005/06/03

Foreløbig projektplan for børnehjem i Ifakara

 
 
2005/05/08

Indkaldelse til generalforsamling

 
 
2005/04/06

Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet og vær up to date om foreningens arbejde.

2004/09/13

Vedtægter

 
 
2004/09/13

Referat fra generalforsamling

 
 
2004/04/17

Indkaldelse til generalforsamling

 
 
2004/02/11

Sådan bliver du medlem

 
 
2003/12/29

Beretning om farvemaskiner til IWWA's farveri.

2003/12/29

Ny skole for udviklingshæmmede i Idete

2003/10/11

One Step støtter IWWA med 8 flyveskytter

 
 
2003/08/28

Stiftende generalforsamling

 
 
2002/10/11

One Step støtter Morogoro Woman Weavers Group

 
 
2002/08/20

N. Kochs Skole støtter Shule ya Msingi Idete Magereza

 
 
2002/08/15

Artikel om farveri i fagtidsskrift